1 Datele destinatarului
2 Tipul achitarii
3 Achitare servicii
4 Transfer efectuat

Introduceți cu atenție rechizitele plății.
Salvați factura achitată timp de 3 luni.