1 Datele destinatarului
2 Tipul achitarii
3 Achitare servicii
4 Transfer efectuat

Pentru ahcitarea serviciului completați urmatoarele câmpuri:
1. Tipul autovechicului
2. Data de activare a vinietei
3. Termenul de valabiliate a vinietei
4. Țara înmatriculării autovechicului
5. Numărul de înregistrare a vehiculului
6. IDNP sau Seria și număr pașaportului Dvs.
7. Numele prenumele conducătorului auto

Verificați corectitudinea datelor introduse
Cuantumul comisionului perceput constituie 1.5% din suma, dar nu mai puțin de 7 MDL.
Păstrați bonul de plată! Este un document ce servește drept confirmare oficială a achitării vinietei și se poate prezenta la solicitările de verificare ale organelor vamale sau de poliție.