1 Datele destinatarului
2 Tipul achitarii
3 Achitare servicii
4 Transfer efectuat

Pentru ahcitarea serviciului completați urmatoarele câmpuri:
1. Tipul autovechicului
2. Data de activare a vinietei
3. Termenul de valabiliate a vinietei
4. Numărul de înregistrare a vehiculului
5. Tara inregistrarii automobilului
6. Cetatenia soferului
7. Vin cod al vehiculului
8. IDNP sau Seria și număr pașaportului Dvs.
9. Numele prenumele conducătorului auto

Verificați corectitudinea datelor introduse
Cuantumul comisionului perceput constituie 1.5% din suma, dar nu mai puțin de 7 MDL.
Păstrați bonul de plată! Este un document ce servește drept confirmare oficială a achitării vinietei și se poate prezenta la solicitările de verificare ale organelor vamale sau de poliție.